Yoga Studio Greet Sierink 
  

Privacyverklaring

Yoga Studio Greet Sierink, gevestigd aan De Boeg 8 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Greet Sierink zorgt zelf voor de gegevensbescherming van haar Yoga Studio. 

Zij is bereikbaar via mail: greetsierink@gmail.com en/of telefoonnummer: 06-12512164.

Persoonsgegevens

Yoga Studio Greet Sierink verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en omdat je zelf deze gegevens verstrekt/hebt verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor- en Achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

email-adres

Bankrekeningnummer

Yoga Studio Greet Sierink verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- de organisatie en het geven van yogalessen, online en offline.

- je te kunnen mailen/bellen/sms-en indien nodig

- je te informeren over nieuwe activiteiten en wijzigingen van onze diensten

- het afhandelen van je betaling

Yoga Studio Greet Sierink verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga Studio Greet Sierink verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen. 

Cookies

Yoga Studio Greet Sierink gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of een bezwaar over de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar greetsierink@gmail.com. 

Als je klachten hebt over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door Yoga Studio Greet Sierink dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging Persoonsgegevens

Yoga Studio Greet Sierink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via greetsierink@gmail.com.

 
 
 
 
E-mailen